Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Πώς να προσθέσουμε οποιαδήποτε φάκελο Η εφαρμογή στον Πίνακα ελέγχου

Folder2MyPC είναι ένα δωρεάν εργαλείο που σας επιτρέπει να προσθέσετε οποιοδήποτε φάκελο η' εφαρμογή στον Πίνακα Ελέγχου

Πώς να προσθέσετε μια εφαρμογή:
1. Εγκαταστήστε και εκτελέστε το εργαλείο.2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο και να αναζητήσετε το αρχείο.3. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής στο πλαίσιο κειμένου τίτλου.

4. Πληκτρολογήστε το tooltip της αίτησης στο πλαίσιο κειμένου Συμβουλή.

5 Ελέγξτε (τον υπολογιστή μου), αν θέλετε να προσθέσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή.6 Ελέγξτε Υποκατηγορία και επιλέξτε την κατηγορία αν θέλετε να προσθέσετε την εφαρμογή στον Πίνακα Ελέγχου. Αν  δεν θέλετε να προσθέσετε σε κάποια κατηγορία, επιλέξτε Μην προσθέσετε σε οποιαδήποτε κατηγορία.7 Ελέγξτε Χρήση προσαρμοσμένου εικονιδίου και αναζητήστε ένα εικονίδιο αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο.8 Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
DOWNLOAD