Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Windows Phone 7: προβλήματα με τις μνήμες MicroSDs

Οι κάτοχοι ενός κινητού με τα Windows Phone 7 θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση καρτών μνήμης MicroSD. Μόνο πολύ λίγα μοντέλα είναι κατάλληλα γι’ αυτό το τύπο μνήμης.

Οι περισσότερες κάρτες μνήμης θα αναγνωριστούν, μεν από το κινητό τηλέφωνο ωστόσο μετά τη χρήση τους σε αυτό δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες συσκευές όπως σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και υπολογιστές. Ούτε καν ένα format θα είναι εφικτό.

Σχετικές προειδοποιήσεις έχουν δημοσιεύσει τόσο η αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών AT&T όσο και η Samsung. Ως εκ τούτου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμες microSD μόνο αν το τηλέφωνο φέρει τη σχετική πιστοποίηση, ήτοι την περιγραφή "Certified for Windows Phone 7".