Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

H RSA προσφέρει ασφάλεια σε υπηρεσίες "Cloud"


rsa 2 H RSA προσφέρει ασφάλεια σε υπηρεσίες «cloud» Ένα σημαντικό στοιχείο για τη χρήση των υπηρεσιών cloud, είναι η ασφάλεια. Πολλοί είναι εκείνοι που διστάζουν να τις χρησιμοποιήσουν, καθώς η ανταλλαγή δεδομένων μέσω cloud, πολλές φορές δεν είναι αρκετά ασφαλής. Εκτός από την ασφάλεια πολλές φορές η λειτουργία απαιτεί πολλές διαδικασίες.
Ένας κοινός κόμβος θα ήταν μια απλή λύση σε όλα αυτά, καθώς ο κάθε πάροχος και πελάτης θα μπορούσαν να εργαστούν μέσω ενός συνόλου διασυνδέσεων. Μία τέτοια λύση πρότεινε και η EMC<…>
θυγατρική της RSA νωρίτερα φέτος, τη λεγόμενη Cloud Trust Authority (CTA). Όπως περιγράφει η εταιρεία, η λύση αυτή περιλαμβάνει όλους τους κανόνες και τις υπηρεσίες που αφορούν την ασφάλεια της τεχνολογίας cloud και της διασφάλισης των οργανισμών, όταν συνεργάζονται με παρόχους υπηρεσιών cloud.
Εκτός από τους κανόνες ασφάλειας που θα επιβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών cloud, οι επιχειρήσεις μπορεί να επιθυμούν να εφαρμόσουν δικούς τους κανόνες και μέτρα ασφάλειας , γεγονός που είναι ακόμη υπό έρευνα από την εταιρεία.

Via:www.secnews.gr