Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Κυκλοφόρησε το iOS 4.3.1

Η Apple έκανε διαθέσιμη την έκδοση iOS 4.3.1 στο κοινό.
To Update εκτός από τα διάφορα (μικρής κλίμακας) bug fixes περιλαμβάνει και τα παρακάτω:
• Διορθώσεις σε διάφορα προβλήματα με τα γραφικά στο iPod touch (4ς γενιάς)
• Διορθώσεις για μερικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της “ενεργοποίησης” μιας συσκευής αλλά και σύνδεσης σε ορισμένα δίκτυα.
• Διορθώσεις με το τρεμόπαιγμα της εικόνας που παρουσιάστηκε με τη χρήση του Apple Digital AV Adapter σε ορισμένες Τηλεοράσεις
• Διορθώσεις σχετικά με το θέμα που υπήρξε με την επικύρωση στοιχείων εισόδου και δεδομένων σε ορισμένες εταιρικές εφαρμογές και υπηρεσίες

Via:iphonehellas.gr