Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

800 απολύσεις στην Nokia

800 επιπλέον απολύσεις στην Nokia
Στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Nokia, επιπλέον 800 απολύσεις είναι απαραίτητες.Ήδη εκπρόσωποι των εργαζομένων βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και η Nokia σκοπεύει να δώσει χρηματικές αποζημιώσεις που φτάνουν τους 5 μέχρι 15 μηνιαίους μισθούς αλλά και να προσφέρει εσωτερική μετακίνηση σε άλλες θέσεις μέσα στην εταιρεία. Ποιος ο σκοπός των νέων απολύσεων και ποια τμήματα επηρεάζονται δεν είναι ακόμα γνωστό.