Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ξεκινήστε τη δημιουργία εφαρμογών για το iOS με τον νέο οδηγό της Apple

Η Apple δημοσίευσε έναν πολύ ενδιαφέρον οδηγό σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών για τις iOS συσκευές και τη διαδικασία πώλησής τους στο App Store.
Ο οδηγός είναι αρκετά γενικός και καλύπτει τα βασικά στοιχεία που απαιτείται να γνωρίζει κανείς εάν θέλει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών στο App Store. Για παράδειγμα, καλύπτονται όλα τα βασικά στοιχεία, όπως η γλώσσα προγραμματισμού, ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής (HIG), η πώλησή της στο App Store κτλπ με συνδέσμους για αναλυτικότερες πληροφορίες.
Creating iOS apps is fun and rewarding, and if you’re a new developer you might be wondering where to begin. This road map provides the perfect starting point for iOS app development. On your Mac computer, you can create iOS apps that run on iPad, iPhone, and iPod touch. Follow this road map to learn where to get the tools you need, understand the major concepts and best practices, and see where to find more information.
As you proceed through the road map, you will use Xcode and the iOS SDK, Apple’s tools for app development. You will learn the basics of programming with Objective-C, the language that powers all iOS apps and frameworks, and will explore the Cocoa Touch frameworks. You will create a simple iOS app and learn how to test it on a device. Finally, you will learn how to submit an app to the App Store.
Each page in the road map introduces a new topic and links to one or more short articles about that topic. The road map provides you with a breadth of knowledge to get you started, and the last page, Where to Go from Here, includes links to documents you should read next. After you finish the road map, you will be prepared to delve deeper into any individual topic. You’ll have the knowledge, tools, and skills to start developing iOS apps!
Μπορείτε να ξεκινήσετε με τον οδηγό εδώ.

Via:iphonehellas.gr