Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

iOS 4.2.1 προβλήματα με το Camera Connection Kit Στο iPad

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών που δημοσιεύει το 9to5mac, το iPad παρουσιάζει προβλήματα τροφοδότησης του Camera Connection Kit, μετά την αναβάθμιση του iOS από το 3.2 στο πρόσφατο 4.2.1.
Σύμφωνα με μετρήσεις που αναφέρονται από το 9to5mac, τα mA που βγάζει το dock connector του iPad έχουν μειωθεί από τα 100mA στα 20mA με αποτέλεσμα οποιαδήποτε συσκευή η οποία δεν είναι αυτοτροφοδουτούμενη, όπως π.χ τα περισσότερα USB keyboards, flash drives και USB microphones, να μην μπορούν πλέον να λειτουργήσουν κατά την σύνδεση τους με το iPad.