Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Κρατήστε τις Mac λειτουργίες του πληκτρολογίου στο Bootcamp

Ένα παράπονο όλων αυτών που χρησιμοποιούμε και ένα Bootcamp partition, είναι το ότι χάνουμε κάποιες default λειτουργίες του πληκτρολογίου. Το AppleWirelessKeyboard έρχετε να μας βοηθήσει να τις ξαναβρούμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε:
  • F3: Print Screen
  • F4: Task Manager
  • F7-F9: Media Control
  • F10-F12: System Volume Control
  • Fn + Backspace = Delete
  • Fn + Arrows = Page Up, Page Down, Home, End
  • Fn + Eject: Eject CD

Via:www.macedonas.gr